ระบบ Authentication สตรรีราชินูทิศ

ทำไมต้องเข้าระบบ พรบ.คอมพิวเตอร์ ระบุให้ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ต้องเก็บบันทึก การใช้งานของลูกข่าย โดยต้องมี การระบุตัวบุคคล ที่จะเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต ว่าเป็นใคร ซึ่งข้อมูลนั้นจะต้องเก็บไว้ อย่างน้อย 90 วัน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ จึงจัดให้มีการใช้ ระบบยืนยันตัวบุคคล ในการเข้าใช้งาน อินเตอร์เน็ตขึ้น นั่นหมายความว่า ทุกคนที่ต้องการ ใช้งานอินเตอร์เน็ต โรงเรียน จะต้องมีบัญชี ใช้งานเพื่อเข้าระบบ ไม่มีบัญชีใช้งาน อยากใช้เน็ตจะได้ไหม ในระบบเครือข่ายของเรา จะมีส่วนที่เรียกว่า Walled Garden ซึ่งเป็นส่วนเฉพาะ เว็บไซต์โรงเรียน เพื่อให้ผู้มาเยือน ได้เข้าเยี่ยมชม เว็บโรงเรียน ในส่วนต่างๆ ซึ่งจะออก ไปเว็บอื่นไม่ได้ ถ้าต้องการไปยัง เว็บไซต์อื่น ต้องเข้าระบบก่อน บัญชีใช้งานเอามาจากไหน ติดต่อขอบัญชีใช้งาน ที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์

No Comments

Leave a Comment