งานวันเปิดบ้านสตรีราชินูทิศ

Open House Satrirachinuthit School งานเปิดบ้าน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

ขอเชิญโรงเรียน นักเรียน ผู้สนใจ ที่จะสัมผัสบรรยากาศ ภายในโรงเรียนสตรีราชินูทิศ เข้าร่วมชม งานวัน เปิดบ้านสตรีราชินูทิศ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

โดยภายในงาน จะมีกิจกรรม นิทรรศน์การ ทางวิชาการ แข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล แข่งขันโฟล์คซอง แข่งขันร้องเพลง มีโรงทานแจกๆๆ แข่งขันทักษะทางวิชาการ มีของรางวัลมากมาย มีเกียรติบัตร พร้อมงานฉลองครบรอบ 98 ปี สตรีราชูทิศ ชมกิจกรรม การจัดการเรียนการสอน ฟรีตลอดงาน เพียงวันเดียวเท่านั้น ที่ท่านจะได้เห็นความพิเศษ ที่ไม่ใช่วันแห่งความรัก ที่ท่านรู้จัก งานจัดภายในโรงเรียนขอเชิญ ท่านที่สนใจร่วมสนุกกัน

No Comments

Leave a Comment