เขาสวนกวาง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ที่สวนสัตว์ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โดยได้ทำความรู้จักสัตว์ต่างๆ เช่น หมี เสือ สิงห์โต แรด นก และยังได้รู้ ความเป็นมา ของเขาสวนกวาง หรือเขาแสนกวาง ในสวนสัตว์มี การแสดงของแมวน้ำแสนรู้ หากไปเที่ยวชม เป็นหมู่คณะ ในส่วนการแสดงแมวน้ำ ถ้าเป็นนักเรียน หรือโรงเรียนติดต่อไป สามารถเข้าชมฟรี นอกจากนี้ ยังมี สวนน้ำขนาดใหญ่ มีสไลเดอร์ สะสำหรับเล่นน้ำ มีสะพานลอยฟ้า ให้เดินชมทิวทัศน์ และสัตว์แบบซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้บ้าน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศเพื่อนบ้าน เป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจ ของรัฐที่จัดให้ ประชาชนได้เข้าชม ในราคาย่อมเยา เชิญเที่ยวชมครับ

ภาพทั้งหมดอยู่ที่นี่

No Comments

Leave a Comment