หนองคายเมืองที่น่าอยู่

ในโอกาสที่ ม.1 ไปทัศนศึกษา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นอกจากไป วัดป่าบ้านค้อแล้วยังไป หนองคาย ต่อเพราะอุดร กับหนองคายใกล้กัน หนองคาย เป็นเมืองน่าอยู่ ที่เคยติดอันดับต้นๆ ของโลก สภาพความเป็นอยู่ ที่ผสมผสาน กันอย่างลงตัว ระหว่างความเจริญ และความเป็นอยู่แบบ ดั้งเดิม ประเพณีวัฒนธรรม ศิลปะ วัดวาอาราม อาหารพื้นบ้าน ทิวทัศน์ริมฝั่งโขง ความเงียบสงบ หากมีเวลาแวะไปเที่ยวกันนะครับ

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

No Comments

Leave a Comment