ม.6 วัดหนองแวง มข.

นักเรียนระดับชั้น ม.6 ศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยของแก่น ตามนโยบายกระทรวง เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึง ทรัพยากร การท่องที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ของท้องถิ่น โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยการนำของ รักษาการผู้อำนวยการ รองประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ และคณะครูระดับชั้น ม.6 ได้พานักเรียน ศึกษาดูงานที่วัดหนองแวง พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น และในการเดินทางไปครั้งนี้ยังได้แวะชมงาน เกษตรแฟร์ ที่ มหาวิทยาลัยขอยแก่นอีกด้วย

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่นี่ครับ

No Comments

Leave a Comment