ม.5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักเรียนชั้น ม.5 เข้ารับฟังการแนะแนวศึกษาต่อ และทัศนศึกษาที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำของท่าน รองผู้อำนวยการ ประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ รักษาการผู้อำนวยการ โดยทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้การต้อนรับ พร้อมแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่เข้าฟัง นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ชมงานเกษตรแฟร์ ของทางคณะเกษตรศาสตร์ ที่จัดงานทุกปี ในงานมีการจำหน่ายสินค้า การเกษตร นิทัศน์การทางการเกษตร ของทางมหาวิทยาลัยเอง และหน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมนำสินค้า การเกษตร มาจำหน่าย ในราคาย่อมเยา การแสดงของนักศึกษา ในงานนักเรียน ได้รับความรู้มากมาย นอกจากนี้ยังได้ สินค้าจากงานกลับบ้านอีกด้วย

ภาพกิจกรรมทั้งหมดอยู่ที่นีครับ

No Comments

Leave a Comment