ซ้อมก่อนถึงวันจริง 14 ก.พ. 2561

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ นอกจากจะเป็น วันแห่งความรัก ที่ทุกคนรู้จักกัน วันนี้ยังมีความสำคัญ ต่อชาวสตรีราชินูทิศ นั่นคือเป็นวันคล้ายวัน สถาปนาโรงเรียน หลายๆ คนคงรู้จักสตรีราชินูทิศ จาก ผอ.หมอลำ ซึ่งจริงๆ แล้วท่านไม่ใช่หมอลำ แต่เป็นผู้ที่ มากด้วยความสามารถ ท่าน ผอ.สุพรรณ กิ่งมิ่งแฮ ที่ร้องหมอลำ หน้าเวที เข้าแถวหน้าเสาธง จนโด่งดังไปทั่วภายในข้ามคืนเดียว

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ เป็นโรงเรียนสตรีล้วน ที่ยังเหลือ ไม่กี่ที่ในประเทศไทย นอกนั้นจะเป็นสหศึกษา คือมีทั้งหญิงและชายปนกัน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ด้วยจำนวนนักเรียนถึง 3400 – 3500 คน และเคยมี จำนวนนักเรียน สูงสุดถึง 4200 คน เป็นโรงเรียนเก่าแก่ ที่มีเกียรติภูมิมายาวนาน เช่น คือโรงเรียนที่เกิดจาก พระราชดำริ ของ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระราชินีใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือสมเด็จพระปิยะมหาราช รัชกาลที่ 5 และ ชื่อ ราชินูทิศ ก็ได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ตราประจำโรงเรียน ก็ได้รับพระบรมราชานุญาต ให้ใช้พระนามาภิไธย ย่อ สผ อันเป็นพระนามาภิไธย ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระองค์ผู้มีดำริจะสร้างโรงเรียน จากพะบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รักาลที่ 9

ในโอกาสที่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ จะเวียนมาครบในปี 2561 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ก็จะจัดงาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ บูรพมหากษัติย์ ที่มีส่วนกี่ยวข้อง มีการทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน บวงสรวง ถวายพานพุ่ม รำบวงสรวงถวาย ในปีนี้ก็เช่นกัน งานจะเริ่มในวันที่ 14 นี้ ตอนนี้ไปชมบรรยากาศ การซ้อมรำถวายพระพรด้วยจำนวนนักเรียน นับพันคนกัน เดี๋ยววันจริงจะนำเสนอ ให้ได้ติดตามกันอีกครั้ง

ภาพการซ้อมอยู่ที่นี่ครับ คลิกเลย

No Comments

Leave a Comment