เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน

Open House เปิดบ้านรับแขกที่มาเยือน แต่ละกลุ่มสาระ ได้จัดให้มีการเข้าเยี่ยมชม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ต่างๆ ภายในโรงเรียน เช่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียน ที่มาเยี่ยมชม ได้ร่วมกิจกรรม รู้จักการจัดกิจกรรม ภายในโรงเรียนว่า มีอะไรบ้าง กิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระ แข่งขันตอบปัญหา แข่งขันร้องเพลง ของรางวัลมากมาย เด็กๆ สนุกสนาน จากการเข้าร่วมกิจกรรม

No Comments

Leave a Comment