พิธีเช้า 14 ก.พ. 2561

วันที่พวกเราชาว ร.น. ตั้งตารอ ก็มาถึง วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ภาคเช้ามีพิธี บวงสรวง และรำบวงสรวง ศาลเจ้าแม่ทับทิม พิธีสงฆ์ ถวายสังฆทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบนมราชินีนาถ และสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายดอกไม้ ธูปแทียน เครื่องทองน้อย ของคณะแขกผู้มีเกียติได้แก่

ท่านผูว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ท่านวัฒนา พุฒิชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี ท่าน ผอ.มรกต กลัดสอาด ผอ.โรงเรียนต่างๆ ที่เป็นเกียรติมาในพิธี ท่าน ผอ.ประยูร ธีระพงศ์  และอดีตผอ.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  ท่าน ผอ.สมจิต บุตรดีมี ท่าน ผอ.นิวรณ์ สุทธิบุญ ท่าน ผอ.เงิน ชิวปรีชา ท่าน ผอ.อิสระ แพนศรี ท่าน ผอ.อัธยาศัย โฮมวงศ์ ท่านอาจารย์นวลจันทร์ คำปังสุ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา ท่าน ผศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร ท่านประธาน สมาคมผู้ปกครงและครูสตรีราชินูทิศ นายสมัคร จันทสาร ตัวแทนครูเก่า ตัวแทนครูปัจจุบัน คณะผู้บริหารปัจจุบัน โดย ท่านรองประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ รักษาการผู้อำนวยการ ท่านรองสมเกียรติ โศณณายะ ท่านรองสุรเชษฐ์ ภาคำ ท่านรองสำเนียง พิลาโสภา ผู้แทนมูลนิธิสตรีราชินูทิศ ผู้แทนมูลนิธิตรีวัฒนสุวรรณ เข้าร่วมถวายพานพุ่มบูชา หน้าบรมฉายาลักษณ์ หน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทร์บรมราชินรนาถ

No Comments

Leave a Comment